Ett initiativ av
Nordax Bank & Ellery

Heart Break Hotel

Länge leve kärleken och en jämställd boendeekonomi.


Kärleken är evig... tills den tar slut. Vilket faktiskt händer ibland. Ändå har nästan 7 av 10 par aldrig pratat om hur de skulle lösa bostadssituationen vid en eventuell separation. Och tyvärr slutar många förhållanden med att kvinnan står sämre rustad på bostadsmarknaden. Vi tror att ett tryggt och jämställt förhållande, där man kan prata öppet om den gemensamma ekonomin, är avgörande för att hålla kärleken vid liv. Därför bjuder vi nu in till ett mysigt och lärorrikt dygn med frukost, spa och Divorce Planning på Heart Break Hotel. 

Låna ett hotellrum och testdumpa varandra - för kärlekens skull!

Heart Break hotel är ett kärleksfullt initiativ av
Nordax Bank och Ellery Beach House.

 

*Enligt en ny Novus-undersökning på uppdrag av Nordax Bank AB.

Något som passar?

Små & Stora skilsmässopaket


Heart Break Hotel är ett pop up-hotell på Ellery Beach House där du och din partner kan ta in en natt och provdumpa varandra för att stresstesta er gemensamma ekonomi. 

Visste du att

"Med preventiva åtgärder och ökad kunskap skulle vi kunna lösa en del av problemet."

Enligt en ny undersökning av Novus på uppdrag av Nordax Bank, är det nära 7 av 10 par (69%) som inte pratat om hur de skulle hantera sin bostadssituation vid en eventuell eventuell skilsmässa/separation. Och bara en av tio (13%) som tagit upp detta, har en plan. Det är helt enkelt ett ämne som känns svårt att prata om. Hälften (49%) skulle tycka det var jobbigt att diskutera olika skilsmässo-scenarion. Men detta är trots allt något alla par som bor tillsammans bör prata om.

Bostadsbristen är ett stort problem vid en separation. Och de som drabbas värst är ofta nyseparerade kvinnor som av olika anledningar har det sämre ekonomiskt och därmed nekas bolån.

13%


Bara en av tio av de som har pratat om det har en plan.

69%


Sju av tio har inte pratat om vad som skulle hända med boendet vid en eventuell skilsmässa/separation.

49%


Hälften tycker att det vore jobbigt att prata om vad som skulle hända vid en eventuell skilsmässa.

"Se till att stå i bostadskö som en backup, man vet aldrig vad som händer."
Johanna Elmblad
"Investera i dig själv och bli så självständig som möjligt. Ställ krav, slå dig fri, utbilda dig."
Daniella Tevebring
"Dela upp föräldraledigheten så du kan bygga upp ett eget sparande och reglera pensionsbortfall."
Ivannia Liljebäck Hult

Att planera för skilsmässa
kan vara ett sätt att undvika en.

Divorce Planning Team

section-team-1_v002


Relationsexpert

David Waskuri
Sveapsykologerna


David kommer vara rådgivare till de par som bor på hotellet. Han är legitimerad psykolog, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi, leg. psykoterapeut, socionom och VD på Sveapsykologerna. Han har flera års erfarenhet av att lotsa par rätt i hur de kan initiera och föra samtal om hur man bygger ett liv ihop.

section-team-2_v002


Skilsmässoexperter

Malin & Sofia
GO ON


Malin & Sofia har skapat och driver Sveriges största separationstorg GO ON. De kommer kunna ge er ett bra stöd, praktiska råd och intressanta artiklar som berör de olika faserna en separation innebär. Allt för att ni ska få nycklarna till ett härligt (& kärleksfullt) vardagsliv!

section-team-3_v003


Bolåneexpert

Malin Magnusson
Nordax Bank


Malin arbetar som bolånehandläggare på Nordax och är före detta mäklare. Hon finns för att visa vad en separation skulle innebära för er boende- och privatekonomi. Hon arbetar med finansiell inkludering och hjälper till att anpassa bolån efter din situation och förmåga. Vare sig det gäller att låna pengar till en ny bostad eller på din nuvarande bostad.

Tre enkla tips på hur
ni fixar en jämställd boendeekonomi

Vill du ha fler tips? Du hittar dem på nordax.se/kunskapsbank 

section-package_beach-square_v002

Room & Breakfast

Skilsmässopaket
Light

I det här paketet får ni provdumpa varandra och stresstesta er gemensamma boendeekonomi lite mer på egen hand. Ni kommer få ett samtalskit som stöd, samt hjälp av en bolåneexpert från Nordax. Härlig frukost, gym och rofyllda promenader ingår också. Se det som en utmärkt möjlighet att koppla av i det lantliga landskapet och samtidigt bli överrösta av nya värdefulla insikter. Leve kärleken och en jämställd boendeekonomi.

I paketet ingår:
De Luxe rum
Frukost
Gym
Samtalskit
FaceTime med en bolåneexpert

That Special Thing

Skilsmässopaket
Royale

Det här paketet är för alla love birds som verkligen vill gå på djupet med sin nuvarande situation, samt stärka relationen med en jämställd boendeekonomi. Testdumpa varandra på ett rofyllt hotell med lyxigt spa och gym. Härlig frukost, en berikande session med relationsexperten David och tips från Nordax bolåneexpert ingår också. En utmärkt möjlighet att koppla av i det lantliga landskapet samtidigt som ni blir överrösta av nya värdefulla insikter.

I paketet ingår:
De Luxe rum
Frukost
Beach Club Access
Gym

Preventiv Divorce Planning:
FaceTime med relationsexpert David (60 min)
FaceTime med bolånexpert
FaceTime med skilsmässoexperterna på Go On 

section-packages_pool-square
ellery-beach-house-18_16x9_v002
ellery-beach-house-23_16x9_v002
ellery-beach-house-24_16x9_v002
ellery-beach-house-room-1a_v002

Bo hos oss

Dumpa varandra på Heart Break Hotel - för kärlekens skull.


Det är tyvärr för sent att anmäla sitt intresse för en vistelse på Heart Break hotel då ansökningstiden har gått ut, men håll gärna utkik efter kommande kampanjer på nordax.se.

Integritets- & Tävlingspolicy

Så behandlar vi dina personuppgfiter
Genom att delta i tävlingen om en vistelse på Heart Break Hotel lämnar du personuppgifter om dig själv så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Dina personuppgifter behandlas exempelvis i syfte att administrera kampanjen, informera vinnare samt hantera vinster. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på www.nordax.se så att samtliga deltagare kan kontrollera att en vinnare utsetts. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal som du ingår när du deltar i kampanjen. Dina personuppgifter kommer sparas tills dess att tävlingen avslutats och samtliga vinster delats ut samt tre månader därefter.

Nordax Bank AB (publ) är personuppgiftsansvarig för uppgifter som du lämnar i samband med. Om du har frågor kan du kontakta vårt dataskyddsombud gällande kontaktinformation eller behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss samt begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att vi raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Notera att en begränsning eller radering av personuppgifter kan påverka ditt deltagande i kampanjen, då det kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden i anledning av kampanjen gentemot dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Nordax Bank AB (publ) kontaktas på:
E-post: dpo@nordax.se
Telefon: 08-508 808 00
Adress: Nordax Bank AB, Box 23124, 104 35 Stockholm

Vår tävlingspolicy
1. Ansvarig för tävlingen är: Nordax Bank AB Publ, 133 30 Stockholm (nedan benämnd Nordax).

2. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Du behöver även vara över 18 år.

3. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

4. För att vara med och tävla måste du dela med dig av en motivering, fylla i dina kontaktuppgifter, läsa och ta till dig villkoren. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns. 

6. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast det datum som anges vid respektive lån. Vinnaren kommer att utses löpande under perioden februari-mars 2021.

7. Vinnaren utses av en jury bestående av fem representanter från Nordax.

8. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser ha den bästa motiveringen till varför just personen ifråga borde vinna en vistelse på Heart Break Hotel. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

9. Priserna består av en upplevelse eller ett möte med den profil som lånet handlar om. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Nordax kommer tillsammans med respektive vinnare överens om när och var priset tas emot. Vi kommer att filma när du tar del av vinsten och använda filmen i Nordax marknadsföring. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på www.nordax.se, glöm ej att fylla i rätt adress. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

10. Anställda i Nordax samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

11. Nordax tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Nordax. Nordax tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

12. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har skrivit motiveringen och att motiveringen inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse. Du ger även Nordax rätt att använda motiveringen i sin verksamhet, inklusive marknadsföring, utan att särskild ersättning ska utgå för detta. Rätten är obegränsad i tid och gäller för samtliga geografiska marknader och samtliga media.

13. Nordax förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Nordax bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Vanliga frågor & Svar

Vad är Heartbreak Hotel?
Heart Break Hotel är ett pop up-hotell för par som vill bli bättre på att prata om hur de ska organisera vardagen för en jämställd ekonomi, något som både kan stärka relationen, men också skapa rättvisa förutsättningar vid en eventuell separation. Att ansöka om en vistelse på Heart Break Hotel är öppet för alla och görs via ett ansökningsformulär med en motivering på heartbreakhotel.nu. De tre bästa motiveringarna får en natt på hotellet.

Varför gör Nordax den här kampanjen?
Vi har sett många par som kämpar med att lösa det praktiska i samband med en separation eller skilsmässa. Speciellt svårt är det ofta för kvinnor som saknar traditionell, fast anställning och därmed möjligheten att ta ett bolån hos de mer traditionella bankerna. Med den här kampanjen vill vi belysa problemet, men också uppmuntra och inspirera till mer jämställd ekonomi. Vi är övertygade om att en trygg och stabil ekonomi är en viktig grund för en trygg och stabil relation. Men, vi vet också att om det mot all förmodan slutar med separation tjänar båda parterna på att ha jobbat preventivt för skapa rättvisa förutsättningar att ta sig vidare.

Hur genomfördes undersökningen? Hur ser underlaget ut?
Undersökningen genomfördes av Novus genom 1086 intervjuer med personer i åldern 18-65 under 22 – 26 januari 2021.

Vilka kan boka en vistelse på Heart Break Hotel?
Alla par kan delta i vår tävling om att få en vistelse på Heart Break Hotel, inkl rådgivning och samtal med en relationsexpert. Man behöver inte vara kund hos Nordax för att delta i tävlingen.

Hur väljer ni ut vinnarna?
Ansökningsperioden är mellan 9-28 februari. Nordax Bank väljer sedan ut de tre par med bästa motiveringar som får en vistelse på hotellet (värde 1300:- per person).
 

Hur ansöker man om en vistelse på Heartbreak Hotel?
På nordax.se kan man ansöka om ett rum på Heart Break Hotel genom att uppge en motivering om varför just du och din partner borde få en vistelse. 

Vart ligger Heartbreak Hotel?
Heart Break Hotel är ett pop-up hotell på Ellery Beach House på Lidingö.

Vad kostar en bokning/ett rum?
Bokningarna på Heart Break Hotel tävlas ut och är helt kostnadsfria för vinnarna (värde 1300:- per person).

Vilka dagar kommer man kunna bo på Heartbreak Hotel?
Vistelsen kommer ske någon gång mellan mars - april. Du och din partner får själva välja vilken dag som passar er bäst. Observera att det ej gäller helger. 

Vad ingår i bokningen?
Det finns två olika paket att ansöka om. I båda ingår ett De Luxe rum, frukost och gym. 

Hur lång är rådgivningen? Vart sker rådgivningen?
Rådgivningen är 60 min och sker online med psykologen. Tid för mötet med relationsexperten bestäms mellan psykologen och paret.

Kommer Nordax ta del av samtalen mellan oss och psykologen?
Samtalen mellan Nordax och psykologen är självklart helt konfidentiella mellan de två parterna. Nordax är enbart en möjliggörare i detta, men kommer inte på något sätt att delta under samtalen.

logo-nordax-symbol

Det är vi som är Nordax

Banken för det nya vanliga.

Orättvisorna på den svenska bostadsmarknaden är många. Efter en separation är det ofta kvinnorna som drabbas ekonomiskt och har svårt att få bolån. På Nordax bank gör vi alltid en individanpassad bedömning som tar hänsyn till varje persons unika förutsättningar.

Vill du veta mer om oss? Besök nordax.se